VTL Opleidingen

Home / Goederenvervoer / Chemische & Gevaarlijke Stoffen

Chemische & Gevaarlijke Stoffen

Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen kan gedacht worden aan vervoer over de weg, per spoor, over binnenwateren, over zee en door de lucht. Verder kan, zeker voor wegvervoer, onderscheiden worden: vervoer op de openbare weg, vervoer op het eigen bedrijfsterrein en vervoer op het terrein van een ander.

Bij het vervoer  van Chemische & Gevaarlijke Stoffen zijn er veel regeltjes die je moet kennen. Ook moet je een aantekening op je rijbewijs halen om chemische en gevaarlijke stoffen te mogen vervoeren.

Ontwerp en ontwikkeling © 2022 VisualMedia