VTL Opleidingen

Home / Logistiek

Logistiek

Logistiek bestaat uit de volgende onderdelen:

Aanvoer
De grondstoffen en onderdelen die nodig zijn voor de productie moeten vanuit de leverancier worden aangevoerd. Deze leveringen moeten gepland worden en er moeten afspraken gemaakt worden met de leveranciers over prijzen en andere leveringsvoorwaarden.

Productie
Binnen het productieproces is er ook sprake van een goederenstroom die beheerd moet worden. Vorkheftrucks kunnen bijvoorbeeld zorgen voor het interne transport van en naar de laad- en losplaatsen.

Opslag
Het beheer van het magazijn en de voorraad is ook een onderdeel van logistiek. Hoe houd je de kosten zo laag mogelijk terwijl de voorraad wel voldoende moet zijn om levering te kunnen verzekeren.

Distributie
Het pad wat het product van magazijn tot consument aflegt is afhankelijk van de distributie. Vaak gaat dit via distributiecentra (dc’s) en winkels. Webshops leveren vaak direct vanuit het distributiecentrum.

Transport
Transport verbindt alle bovengenoemde stappen met elkaar. Goederen moeten bij de aanvoer, productie, opslag en distributie verplaatst worden van de ene locatie naar de andere. De wijze waarop je transporteert, is een belangrijke keuze binnen je logistiek.

Informatiebeheer
Om alle logistieke processen goed te kunnen beheren is het van groot belang om de informatiestromen goed te verwerken. Waar, wanneer en hoe, moeten de goederen geleverd worden? Je logistiek staat of valt met een goede organisatie ervan.

Ontwerp en ontwikkeling © 2022 VisualMedia